Het Overlegorgaan Friese Ballonvaarders Joure

 
In Friesland zijn vele ballonpiloten. Deze piloten zijn hobbymatig of professioneel bezig met ballonvaren.
De Friese Ballonvaarders vinden het belangrijk om met elkaar te overleggen over ontwikkelingen in de ballonvaartsector, zoals de relatie met landeigenaren, natuurgebieden, het brevet, vergunningen, het uitbreken van epidemieŽn zoals Vogelgriep en MKZ, etc.

Twee keer per jaar, in het voorjaar en na het ballonvaartseizoen in het najaar komen de ballonvaarders bijeen in Joure. Voor dit overlegorgaan is een voorzitter, secretaris en een penningmeester ingesteld en betalen de deelnemende ballonpiloten een bijdrage in de kosten voor dit overleg.

Naast dit zogenoemde bestuur zijn er ook een tweetal commissies. De commissieleden zijn gekozen door de piloten. De commissie Opstijgterreinen zorgt voor goede opstijgvelden in Joure en de commissie Boerendag die zorgt voor de organisatie van de jaarlijkse Boerendag in Joure waarbij zoín 100 landeigenaren een ballonvaart krijgen aangeboden door de ballonvaarders.

Naast piloten zijn ook de crewleden van de teams welkom op de vergaderingen. Voor de vergadering wordt de agenda rondgestuurd per e-mail naar de betrokken ballonvaarders.
Loftpraet is het officiŽle informatiekanaal van het Overlegorgaan. Op deze website staat informatie voor de ballonvaarders, welke alleen toegankelijk is voor de betrokken leden. Notulen, adressen, verslagen, mededelingen, afspraken en actuele zaken.

   

Copyright © 2005-2019 Loftpraet.nl All rights Reserved.

  disclaimer